top of page

קטגוריה

חנוכה

מסורת וחידוש
"ישראל כנס" - חיבור בין חנוכה וציונות

מערכי פעילות

שיעור על המשמעות והשימוש שעושה הציונות בסיפור חנוכה והשינויים שיצרו את המיתוס של המכבים (בירה מכבי, המכביה, מכבי צעיר וכו)

מבוגרים, Young Adults

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מעלה הוד, שליחה קהילתית בבית כנסת עולם תקווה ומועד.

קרדיט:

bottom of page