top of page

קטגוריה

עמיות יהודית

יחיד ועם
"שלושת השערים"

מערכי פעילות

פעילות של מקום, מתאימה כפעילות להיכרות ודיון על המושג של עמיות יהודית

סטודנטים, תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page