top of page

קטגוריה

זהות יהודית

מסורת וחידוש
אוסף עשיר של מתודות העוסקות בערכים יהודיים

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

מסמך ישן אך בעל ערך. בעברית, לילדים ונוער.

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: היחידה לשליחות

קרדיט:

bottom of page