top of page

קטגוריה

היסטוריה יהודית

יחיד ועם
אישים ודמויות בהיסטוריה

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

קובץ פעילויות של מחנות הקיץ

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page