top of page

קטגוריה

היסטוריה יהודית

יחיד ועם
אני וההיסטוריה

מערכי פעילות

פעולה שמטרתה לחבר את המשתתפים לשרשרת הדורות ולבדוק כיצד היחס שלנו להיסטוריה היהודית משפיע על הזהות שלנו.

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page