קטגוריה

היסטוריה יהודית

אני וההיסטוריה

מערכי פעילות

פעולה שמטרתה לחבר את המשתתפים לשרשרת הדורות ולבדוק כיצד היחס שלנו להיסטוריה היהודית משפיע על הזהות שלנו.

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: