קטגוריה

היסטוריה יהודית
אני וההיסטוריה

מערכי פעילות

פעולה שמטרתה לחבר את המשתתפים לשרשרת הדורות ולבדוק כיצד היחס שלנו להיסטוריה היהודית משפיע על הזהות שלנו.

תוכן לשימושך :

קרדיט: