top of page

קטגוריה

שנת שמיטה

מסורת וחידוש
ביבליוגרפיה מוערת לקראת שנת שמיטה תשפ"ב

טקסטים שימושיים, אתרים שימושיים, מערכי פעילות, מאמרים וספרים, סרטונים

חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

ספרדית, אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page