top of page

קטגוריה

שנת שמיטה

מסורת וחידוש
ביבליוגרפיה מוערת לקראת שנת שמיטה תשפ"ב

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות, אתרים שימושיים, מאמרים וספרים, סרטונים

מבוגרים, Young Adults, חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים

מתאים ל

ספרדית, אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page