top of page

קטגוריה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מסורת וחידוש
בין זכרון לשכחה- חוברת של "בית העם" ליום השואה בשפה הגרמנית

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

אסופת טקסטים, סרטוים ונקודות לדיון בהפקת המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות בהסתדרות הציונית

תיכון, Young Adults, סטודנטים, מבוגרים

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות של ההסתדרות הציונית

קרדיט:

bottom of page