top of page

קטגוריה

מוסיקה

חינוך וחוויה
במלל ובזמר- חוברת מידע

מאמרים וספרים, טקסטים שימושיים

חוברת בהוצאת משרד החינוך בנושא זמר עברי, כולל הסברים על השירים ומקורותיהם.

Young Adults, תיכון, סטודנטים, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: רחלי קומר עזיז, שליחה לשעבר

קרדיט:

bottom of page