top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
דאבו קולו- הקהילה האתיופית בישראל

< מתודה >

במהלך הפעולה נעסוק בקהילה האתיופית בישראל דרך מאכל האופייני לה- דאבו קולו.

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: רותם כסלו (שליחה לשעבר)

קרדיט:

bottom of page