קטגוריה

דילמות בצה"ל - מה מקומה של היהדות בצה"ל?

מערכי פעילות

פעילות בנושא יהדות בצה"ל תוך התמקדות בשני נושאים: גידול זקן בצה"ל ושירת נשים באירועים רשמיים.

תוכן לשימושך :

קרדיט: