top of page

קטגוריה

יום כיפור

מסורת וחידוש
דף מידע באנגלית על מלחמת יום הכיפורים

< מתודה >

הסבר על המלחמה ומה שקדם לה, מנהגי יום כיפור בישראל ועוד

יסודי, סטודנטים, חטיבת ביניים, מבוגרים, תיכון, Young Adults

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: עמיתי ישראל

קרדיט:

bottom of page