top of page

קטגוריה

שבת

מסורת וחידוש
דף מקורות בעברית בנושא שבת

טקסטים שימושיים

שירים, טקסטים ומקורות בנושא שבת. מתאים ללימוד ודיון משותף.

חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page