top of page

קטגוריה

ציונות

ציון וציונות
דפי ציונות- חוברת של ההסתדרות הציונית

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

חוברת מפורטת עם מגוון טקסטים ורעיונות הקשורים לציונות

<קהל יעד>

מתאים ל

צרפתית, עברית, ספרדית

שפות :

תוכן לשימושך :

המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בצפוצות, ההסתדרות הציונית

קרדיט:

bottom of page