קטגוריה

מוסיקה
ההיסטוריה של ישראל - דרך הזמר העברי

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

פעילות מאוד מעמיקה ויפה על הזמר העברי בישראל, כפי שהוא משתקף ומשקף את ההיסטוריה של מדינת ישראל - לפי עשורים, מאז הקמתה. כולל דוגמאות לשירים, מתורגמים לספרדית.

תוכן לשימושך :

קרדיט: