top of page

קטגוריה

היסטוריה יהודית

יחיד ועם
ההיסטוריה של מדינת ישראל מ- 1948 עד 1996

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

ציר זמן המפרט את האירועים המרכזיים שהתרחשו במדינת ישראל ב- 50 השנים שמאז הקמתה.

יסודי, תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page