top of page

קטגוריה

היסטוריה יהודית

יחיד ועם
ההיסטוריה של מדינת ישראל מ- 1948 עד 1996

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

ציר זמן המפרט את האירועים המרכזיים שהתרחשו במדינת ישראל ב- 50 השנים שמאז הקמתה.

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page