top of page

קטגוריה

ציונות

ציון וציונות
החזון של הרצל

טקסטים שימושיים

אוסף של קטעים מתוך החזון של הרצל, כול שירים ודברים שנכתבו על הרצל בדורות האחרונים. חומר למחשבה לפעילות עם קבוצת נוער ומעלה- בנושא חזון המדינה היהודית.

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page