top of page

קטגוריה

היסטוריה יהודית

יחיד ועם
היסטוריה יהודית- חוברת מידע

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

חוברת מקורס "נתיב" של צה"ל. החוברת ממפה את כל ההיסטוריה היהודית לפי ציר זמן. ישנן גם הצעות למערכי פעילות.

Young Adults, חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page