קטגוריה

היסטוריה יהודית
היסטוריה יהודית- חוברת מידע

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

חוברת מקורס "נתיב" של צה"ל. החוברת ממפה את כל ההיסטוריה היהודית לפי ציר זמן. ישנן גם הצעות למערכי פעילות.

תוכן לשימושך :

קרדיט: