top of page

קטגוריה

היסטוריה יהודית

יחיד ועם
היסטוריה יהודית- חוברת מידע

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

חוברת מקורס "נתיב" של צה"ל. החוברת ממפה את כל ההיסטוריה היהודית לפי ציר זמן. ישנן גם הצעות למערכי פעילות.

תיכון, Young Adults, סטודנטים, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page