קטגוריה

חג הסיגד
הסיגד שלי - הסוכנות היהודית מציינת את חג הסיגד תש"פ

את אדנה ליוו הזכרונות מחגיגות הסיגד באתיופיה, עד שזכה לחזות במו עיניו בירושלים עליה חלם והתפלל בילדותו. פנינה כלל לא התחברה בתור נערה למשמעות של החג, אבל אירוע מכונן אחד הביא אותה שנים אחר כך לקדם את חקיקת חוק חג הסיגד.

תוכן לשימושך :

קרדיט: