top of page

קטגוריה

טו בשבט

מסורת וחידוש
העציץ המדבר - מתודה לט"ו בשבט

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

ט"ו בשבט הגיע והנה עבורכם פעילות המאפשרת לשליחים להאניש עציץ ולהשתמש בו כדובר אל מול קבוצה של ילדים תוך כדי שמייצרים את האשליה כאילו העציץ מדבר.

קרדיט:

bottom of page