top of page

קטגוריה

יום השואה הבינלאומי

מסורת וחידוש
הצעות לפעילויות- בעברית

אתרים שימושיים, מערכי פעילות

הצעות לפעילויות חינוכיות לנוער סביב יום השואה הבנ"ל

יסודי, חטיבת ביניים, Young Adults, תיכון, סטודנטים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מנהל חברה ונוער

קרדיט:

bottom of page