top of page

קטגוריה

כ"ט בנובמבר

מסורת וחידוש
הקול היהודי- חוברת של ההסתדרות הציונית לכ"ט בנובמבר

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

אסופת טקסטים, רעיונות והצעות לפעילות בנושא הקול היהודי- זכותם של יהודי התפוצות להפעיל את השפעתם הקול היהודי
על קובעי המדיניות במדינת ישראל

<קהל יעד>

מתאים ל

אנגלית, צרפתית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

המחלקה לארגון וקשר עם ישראלים בתפוצות

קרדיט:

bottom of page