קטגוריה

ציונות
הקונגרס הציוני הראשון - ערכה

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

ערכה בנושא הקונגרס הציוני הראשון. יכולה להוות בסיס לעיבוד בקבוצה וללימוד עצמי לקהלים בוגרים.

תוכן לשימושך :

קרדיט: דגן לבני, שליחה לשעבר

קרדיט: