top of page

קטגוריה

יחסי ישראל תפוצות

יחיד ועם
הקשר שלי לישראל - מתודה לנוער

מערכי פעילות

פוסטרים שמטרתם לעורר שאלות בנושא קשר של נוער יהודי עם ישראל והמקום של ישראל בזהות היהודית

תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: מעלה הוד, שליחת בית הכנסת עולם תקווה

קרדיט:

bottom of page