קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני
הרקע לקונפליקט הישראלי-פלסטיני

טקסטים שימושיים

תוכן לשימושך :

קרדיט: יעל אינגל, שליחה לשעבר

קרדיט: