קטגוריה

עמיות יהודית
השולחן עם חמשת הרגליים

סרטונים

קישור לאתר של מליץ שמציע סרטונים קצרים של אינפלד שמדבר על חמש הרגלים של השולחן- עמיות יהודית.

תוכן לשימושך :

קרדיט: