top of page

קטגוריה

פוליטיקה ישראלית

ציון וציונות
זה הזמן ל - מסמך חינוכי של בית הספר לשליחות בנושא 40 שנה להסכם השלום עם המצרים

טקסטים שימושיים

Young Adults, סטודנטים, תיכון

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page