top of page

קטגוריה

יום כיפור

מסורת וחידוש
זמן אלול - זמנים ומועדי ישראל בראי תרבות ויצירה ישראלית

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

דף מקורות ופעילויות מטעם בית הספר לשליחת

Young Adults, סטודנטים, מבוגרים, תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page