top of page

קטגוריה

משחקים ומתודות

חינוך וחוויה
חוברת כיס- משחקים לכל עת

מערכי פעילות

חוברת כיס באנגלית להדפסה, עם מגוון רעיונות למשחקים שניתן לשלוף בכל עת.

חטיבת ביניים, יסודי

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page