top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
חומרי וידאו סביב העדה האתיופית בישראל

< מתודה >

לשימוש השליחים והשליחות, חומרי וידאו חדשים יחסית בנושא "העדה האתיופית בישראל".

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page