top of page

קטגוריה

ציונות

ציון וציונות
חידון "טאבו" מושגים ישראלים - להדפסה או עריכה

< מתודה >

מועמד מקבל כרטיסיה עם מושג אותו עליו לתאר לקבוצה שלו. נוסף למונח על הכרטיסיה מופיעה רשימת מילים בהן אסור לו להשתמש. הקבוצה צריכה לנחש מהו המושג. כרטיסיות באנגלית

<קהל יעד>

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

ארי ספרבר, שליח לשעבר

קרדיט:

bottom of page