top of page

קטגוריה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מסורת וחידוש
חלונות לזיכרון- לימוד בנושא ילדים בזמן השואה באמצעות האומנות

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

תכנית "חלונות לזיכרון" היא תכנית לימודים מתוקשבת באמנות, שפותחה כדי להקנות לתלמידים כלים להתמודדות עם סוגיות שימור הזיכרון של השואה והנחלתו לדורות הצעירים, הדור השלישי והרביעי לשואה.

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page