top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
חרבות ברזל-רעיונות לפעילויות שליחים.ות בשטח גם שיש מגבלה לעבוד מהארגון בו עושים את השליחות

טקסטים שימושיים

מקבץ רעיונות אשר יכול לשמש אתכם.ן לקיים פעילות גם כאשר יש איסור על הגעה למסגרת השליחותית

מבוגרים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page