top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
חרבות ברזל-תיקיית שיתוף עם תוכן לפעילות, מידע ופוסטים מאושרים לפרסום

טקסטים שימושיים

התיקייה מכילה תכנים לפעילות, תוכן כמידע על המבצע, פוסטים ופרסומים מאושרים על המלחמה

מבוגרים

מתאים ל

עברית, אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

בית הספר לשליחות, יחידת השיווק וישראליז

קרדיט:

bottom of page