top of page

קטגוריה

זהות יהודית

מסורת וחידוש
טקסטים בנושא זהות יהודית ישראלית

מערכי פעילות, טקסטים שימושיים

טקסטים שונים מעוצבים ככרטיסיות קטנות, בנושא זהות יהודית וישראלית. לשימוש במגוון אופנים ומתודות

<קהל יעד>

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page