top of page

קטגוריה

היסטוריה יהודית

יחיד ועם
ישראל בתקופת התנ"ך

סרטונים

סרטון על ישראל בתקופת התנ"ך. שימושי כרקע ללמידה על הסכסוף וגבולות היסטוריים

חטיבת ביניים, יסודי

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page