top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
ישראל כמחוז בסין

< מתודה >

פעילות מורכבת לקהל בוגר המשמשת פלטפורמה לשיח על המרכיבים של החברה הישראלית, על אבני היסוד של הדמוקרטיה בישראל ועל האופן בו מדינת ישראל מתייחסת ומתחשבת במיעוטים שחיים בקרבה.

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: השליחים לשעבר,
יוני אלון ומיכל פלג עוזיהו

קרדיט:

bottom of page