top of page

קטגוריה

יום כיפור

מסורת וחידוש
כמה רעיונות לפעילות ליום כיפור, לנוער ומעלה.

מערכי פעילות

בנושא סליחות, מידע כללי על החג, יצירה, משמעות היום ומלחמת יום כיפור.

יסודי, תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page