קטגוריה

מנהיגות

להיות מדריך- מנהיגות ואחריות

מערכי פעילות

פעולה המיועדת למדריכים בתנועת נוער

חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: תנועת הנוער החלוץ למרחב

קרדיט: