top of page

קטגוריה

גאוגרפיה וסביבה

ציון וציונות
מאגר מפות באנגלית וספרדית

< מתודה >

מאגר רחב של מפות באנגלית וספרדית המתארות תהליכים חברתיים ומדיניות שהתרחשו ומתרחשים בישראל,

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

מאתר CIE- מרכז לחינוך לישראל

קרדיט:

bottom of page