top of page

קטגוריה

יום ירושלים

מסורת וחידוש
מאגר פעילויות בנושא ירושלים

< מתודה >

מתוך אוגדן הפעילויות של שליחי מחנות הקיץ. בקובץ זה ניתן למצוא מגוון של פעילויות בנושא ירושלים, לילדים, בשפה העברית. יש לעשות התאמות שפה לפעילויות השונות.

תיכון, סטודנטים, חטיבת ביניים, יסודי

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page