top of page

קטגוריה

מימונה

מסורת וחידוש
מאגר פעילויות לתלמידים, פורטל עובד הוראה

אתרים שימושיים, מערכי פעילות

מאגר מקורות, רעיונות לפעילויות, רקע לחג וכדומה, באתר של משרד החינוך

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

משד החינוך

קרדיט:

bottom of page