top of page

קטגוריה

יום ירושלים

מסורת וחידוש
מאגר שאלות על ירושלים ותשובות

טקסטים שימושיים

מסמך עליו ניתן לבסס פעילות חינוכית המכיל שאלות ותשובות על ירושלים

חטיבת ביניים, תיכון, סטודנטים, Young Adults, מבוגרים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page