קטגוריה

חברה ישראלית
מדברים על חרדים בישראל (פעולה של 'מקום')

אוסף מקורות (ווידאו וטקסט) על חרדים והחברה הישראלית, שהכין הצוות של 'מקום'.

תוכן לשימושך :

קרדיט: