קטגוריה

משחקים ומתודות
מלך הטריוויה

מערכי פעילות

שאלות ותשובות למשחק מלך הטריוויה עם עובדות בסיסיות על ישראל

יסודי, חטיבת ביניים

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: