top of page

קטגוריה

מנהיגות

חינוך וחוויה
מנהיגות ישראלית וחברתית

מערכי פעילות

חוברת המכילה פעילויות על מנהיגים בישראל, בעבר ובהווה, ועל מנהיגות בכלל

יסודי, חטיבת ביניים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: המכביה

קרדיט:

bottom of page