top of page

קטגוריה

מנהיגות

חינוך וחוויה
מנהיגות ישראלית וחברתית

מערכי פעילות

חוברת המכילה פעילויות על מנהיגים בישראל, בעבר ובהווה, ועל מנהיגות בכלל

חטיבת ביניים, תיכון, יסודי

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: המכביה

קרדיט:

bottom of page