top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
מסעם של יהודי אתיופיה

< מתודה >

פעילות המסבירה על סיפור עלייתם של הקהילה האתיופית לישראל ומקומם בחברה הישראלית

<קהל יעד>

מתאים ל

איטלקית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page