top of page

קטגוריה

יום השואה הבינלאומי

מסורת וחידוש
מערך פעילות בעברית על יום השואה הבינלאומי

< מתודה >

המערך הבא מחולק לשני שיעורים בני 45 דקות כל אחד. ניתן לקיימם ברצף או לבחור באחד מהם

<קהל יעד>

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

עמותת קדמה לשוויון בחינוך ובחברה בישראל

קרדיט:

bottom of page