top of page

קטגוריה

עמיות יהודית

יחיד ועם
מערך פעילות- יהדות העולם

מערכי פעילות

מערך פעילות זה נכתב על ידי בית הספר לשליחות עבור שליחים חוזרים ומיועד לקהל ישראלי, אך בהחלט ניתן להשתמש בו ולהתאים גם לקהילות השונות בשליחות

סטודנטים, חטיבת ביניים, Young Adults, תיכון, יסודי, מבוגרים

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page