קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני
מצגת באנגלית על ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי- פלסטיני

טקסטים שימושיים

תוכן לשימושך :

קרדיט: טובה בירנבאום, שליחה לשעבר

קרדיט: