top of page

קטגוריה

צה"ל

ציון וציונות
מצגת לשיעור על תהליך הגיוס והחיילות השונים

מערכי פעילות

מצגת לשיעור בנושא צה"ל, נושאי המצגת הם תהליך הגיוס לצה"ל, סוגי התפקידים השונים, מה מקבלים בתיק ביום הגיוס ועוד

חטיבת ביניים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

מעלה הוד, שליחה קהילתית בבית כנסת עולם תקווה ומועד

קרדיט:

bottom of page